wat is het ebl centre

‘we geven mensen hun lichamelijkheid terug’

 

Ebl staat voor emerging body language. Het is een evidence based methodiek die wordt gebruikt door zorgprofessionals bij (therapeutische) behandeling. Het ebl centre biedt trainingen aan voor zorgprofessional die zich willen professionaliseren in de non-verbale kant van hun werk. We bieden trainingen aan en we verzorgen intervisie.

Het ebl centre is daarnaast bezig met het in de wereld zetten van ebl. In dit kader voeren we het project filmboek-ebl uit. Professionals en ervaringsdeskundigen komen in cocreatie tot een filmisch boek. Hierin worden basisbegrippen van ebl uitgelegd en wordt ebl inzichtelijk door de verhalen van ervaringsdeskundigen.

Het ebl centre doet onderzoek naar uitbreiding van toepassingen van ebl. Denk hierbij aan andere doelgroepen en aan interdisciplinaire samenwerking.

Het ebl centre is in 1985 Opgericht door Marijke Rutte Saris en na overlijden in 2020 overgenomen door Beatrix Swinkels.